Open dat raam!

open raam

Bestaat het ‘zieke-gebouwen syndroom’ wel? Klachten komen eerder door stress dan gebouwen.r

Het veelbesproken sick building syndrome (sbs) heeft de verkeerde naam. Dat vinden onderzoekers van het Londense University College. Zij ondervroegen 4.052 Londense ambtenaren uit 44 gebouwen over hun werkomgeving, werkdruk en symptomen als hoofdpijn en geïr

iteerde ogen en luchtwegen. Conclusie: psychosociale factoren als werkstress en gebrek aan steun zijn veel belangrijker oorzaken van sick building-klachten dan de fysische omgeving.

Kan sbs worden omgedoopt tot sps, sick psychosocial syndrome? Nee, er is onvoldoende aanleiding sbs naar de prullenbak te verwijzen, vindt Chrit Cox, binnenmilieu-specialist bij TNO. De Britse onderzoeksgegevens zijn hem te beperkt. Gemiddeld zijn per gebouw slechts tien metingen verricht. Deels gebeurde dit bovendien in een ander seizoen dan dat waarin de klachten en symptomen van de respondenten – lees: ambtenaren – werden beoordeeld. Het gaat Cox dan ook te ver de gemelde gezondheidsklachten uitsluitend toe te schrijven aan werkstress.

Cox schat dat het binnen milieu van meer dan de helft van de gebouwen ‘in meer of mindere mate’ niet deugt. Veel voorkomende problemen zijn een te hoge temperatuur, tocht door inblaasroosters en onvoldoende ventilatie, waardoor vervuilende stoffen uit tapijt en printers blijven hangen. Een probleem, want ‘feit blijft dat een goede binnenmilieu een hogere productiviteit oplevert en minder ziekteverzuim’, aldus Cox. Gelukkig zijn er simpele oplossingen. Klachten nemen snel af als werknemers invloed kunnen uitoefenen op het klimaat. Een raam kunnen openen of de thermostaat eigenhandig bedienen, helpt al.

Delen:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • email
  • Twitter

Eén reactie op “Open dat raam!”

  1. W. Smits van Oyen zegt:

    Als je streeft naar een gezond binnenklimaat gaat het in eerste instantie om bewust te worden van de luchtkwaliteit gedurende de dag. Deze bewustwording realiseer je door een CO2 indicator te plaatsen met een display, stoplichtsignalering en een geluidsignaal dat klinkt bij overschrijding van 1.400ppm. De bewustwording zal leiden tot het tijdig nemen van maatregelen om te voorkomen dat de CO2-concentratie te ver oploopt. Als men is aangewezen op natuurlijke ventilatie, volstaat veelal het openen van luchtroosters en (extra) ramen. Door bewust te ventileren worden tocht en energieverspilling tot een minimum beperkt. In sommige gevallen zullen aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn om de ventilatiecapaciteit te vergroten. Indien gebruik wordt gemaakt van een mechanisch ventilatiesysteem, dan waarschuwt een CO2 indicator wanneer onderhoud nodig is, zoals het tijdig vervangen van de filters. Een CO2 indicator van SenseAir kost € 150 ex btw en dat is een relatief geringe investering als je beseft dat het gaat om het voorkomen van gezondheidsklachten en het verbeteren van (leer)prestaties.


Reageer