CONCEPTEN

Bouwconcepten powered by ‘bouwen met groen’.

Voor het verduurzamen van gebouwen kunt u bij ons terecht. Wij beheren enkele bouwconcepten en specifieke werkmethodieken met een geheel eigen aanpak. Wij informeren u graag over ieder concept en de toepasbaarheid voor u.
Allround voor (het ver)duurzame(n van) gebouwen.
Duurzaam bouwen , ecologisch, biobased. Gebruik makend van zeker 50 jaar ervaring in ontwerp en realisatie verduurzamen wij in beginsel alle soorten gebouwen. Deze gebouwen dienen een aantal eigenschappen te krijgen:
# functioneel en toekomstbestendig;
# veilig, comfortvol, zo mogelijk flexibel indeelbaar;
# economisch, dus betaalbaar en met lage exploitatielasten;
# ecologisch goede en natuurlijke materialen gebruiken waar mogelijk;
# maximaal in de eigen energiebehoefte te voorzien (-neutraal of -leverend);
# duurzaam en efficiënt watergebruik;
# warmte-efficiënt, natuurlijk ventilerend;
# passend in de omgeving, biodiversiteit bevorderend;
# beheersbaar waar mogelijk (domotica toepassen).
Delen:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • email
  • Twitter