Gezond werken, zeker weten.

Weet u of u in een gezond binnenklimaat leeft? Het is makkelijk als u dat duidelijk kunt zien. Voor het inzichtelijk maken van de kwaliteit van het binnenmilieu gebruiken wij signaallampjes in combinatie met het knx-systeem (domotica).

De hygrometer bijvoorbeeld hangt in onze ruimten en is een zeer goede graadmeter voor het bepalen van de vochtigheid van een gebouw. Bij de vochtmeting geeft deze vochtmeter  direct een waarde aan. De ideale luchtvochtigheid in een werkomgeving is ± 40 – 60%. Ons lampje kleurt dan groen.

De CO2-meter in onze ruimten laat zien of sprake is van voldoende ventilatie in de ruimte.

Lees meer »

Denken en doen wordt één. TAART.


Tot ons plezier ontvingen wij vandaag een vrolijke taart!

Voor ons was het opschrift overduidelijk: Vroom en Bouwpartners een goede combinatie.Wij kunnen dat onderstrepen, we zijn het er roerend mee eens! Inderdaad: denken en doen wordt één. We dachten aan de taart en aten hem in eens op.
De taart smaakte ons overweldigend. Jaja: de liefde gaat door de maag, ook de liefde voor Vroom! Volgend jaar maar meer fundaties maken!

. . . . . .

De waarde van de kantooromgeving.

hundertwasser 1Effecten van omgevingskenmerken op de huurprijzen van kantoorpanden.

Aan wat voor kantoorlocatie geven bedrijven de voorkeur? Met andere woorden: voor welke kantoor- en omgevingskenmerken zijn ze bereid meer te betalen? Uit onderzoek van het Plan Bureau voor de Leefomgeving blijkt dat bedrijven gemiddeld genomen bereid zijn meer te betalen voor een kantoorpand, als er in de buurt of de directe nabijheid veel andere kantoorruimte aanwezig is. Voor een pand dat tussen industriële of logistieke vestigingen staat, hebben ze minder over. Ook voorzieningen in de buurt, zoals winkels voor de dagelijkse boodschappen, horecagelegenheden en een park of plantsoen, hebben een licht positief effect op de huurprijs van een kantoorpand.

Omgevingskenmerken hebben beperkt invloed op de waarde van een kantoorpand

Hoewel de omgeving een licht positief effect heeft op de waarde van een kantoorpand, wordt die waarde veel meer beïnvloed door andere factoren, zoals de bereikbaarheid en de ouderdom van het pand. Deze kenmerken zijn functionele eisen voor de bedrijven die het pand huren; de omgevingskenmerken dragen alleen bij aan het imago en de herkenbaarheid van het bedrijf.

Lees meer »