Hoogste GPR voor de duurzame Verandering

GPRcertificaat_8,6

GPRcertificaat_8,6

 

Wij hebben “de verandering” doorgevoerd op ons bedrijfsterrein. Bijzonder Excellent werd een verduurzamingsslag doorgevoerd. Met zo’n beoordeling door een onafhankelijke keuringsorganisatie (Zienergie / Subvention) zijn wij bijzonder gecomplimenteerd.

Meer punten als bij deze verduurzaming kunnen door niemand worden behaald.

 

 

 

 

 

 

 

Cradle to Cradle: get inspired

Wij denken graag in de toekomst. Zo is er met de bouw van ons jongste bedrijfsgebouw rekening gehouden met mogelijke toekomstige aanpassingen en is er besloten om gebruik te maken van cradle-to-cradle materialen. Een voorbeeld hiervan zijn de binnenwanden, die bestaan uit Gyproc gipsplaten. De helft ervan is hergebruikt materiaal. Of de verlaagde plafondplaten van Armstrong, ook gemaakt van 50 % hergebruikt materiaal.

Het cradle-to-cradle principe geeft een nieuwe kijk op duurzaam ontwerpen.

Lees meer »

Amsterdam kan het dak op met dakterras

penthouse_dakterrasZo kan ie wel weer! Regels zijn regels, als het gaat over bouwwerken. Maar soms worden ze toch iets te streng gehanteerd, zelfs in Amsterdam. Een dakterras dat door de gemeente op bouwhoogte en welstandseisen was afgekeurd, mag toch blijven zitten, oordeelde de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State onlangs. Jaja!

Lees meer »

Energie-neutraal bouwen in Overijssel = subsidie

De provincie Overijssel wil energiebesparing en energieopwekking voor de gebouwde omgeving stimuleren, daarom is er ook in 2015 weer subsidie beschikbaar.

Renovatie of nieuwbouw utiliteitspand
De renovatie of nieuwbouw van een utiliteitspand, zoals een multifunctionele accommodatie of een school/sporthal komt in aanmerking. Voor de nieuwbouw van utiliteitsgebouwen moet ten minste een 25% lagere EPC behaald worden. Voor de renovatie geldt dat er minimaal een energieprestatie van label A++ of 4 labelstappen gemaakt moet worden.

Lees meer »

De vrijheid van bouwen

Bouwen is mooi. Het is alsof je het leven een kleur geeft, een invulling van gedeelte wat geen betekenis heeft, of iets beters maakt van datgene dat veel meer kan zijn. En het mooiste is, dat wanneer de toekomst meer vraagt van een project, je het project kunt aanpassen of verbeteren. De mogelijkheden van een gebouw zijn dan eindeloos.

Het is belangrijk om bij een bouwproject rekening te houden met de wens voor de inrichting in de toekomst. Wensen veranderen met de jaren en een gebouw kan meer of andere eisen gaan stellen. Een manier om ‘toekomstproof’ te bouwen is door het vrij indeelbaar te maken.

Lees meer »

Ik was niet normaal zeiden ze . . .

Vanaf 2008 ben ik als ondernemer gaan nadenken over: “Hoe ziet de markt er over tien jaar uit en wie zijn dan mijn klanten? Waar ga ik heen met onze bedrijven”. Het werd tijd de bakens te verzetten. De organisatie tussen de bedrijven en met de klanten vroeg om een andere opzet, het samenwerken tussen de vakgroepen moest anders; minder traditioneel en meer als partners. Ik was niet normaal, want ik dacht aan ‘duurzaam’ bouwen en ‘plantjes-op-het-dak’. Nu deed ik dat altijd al (bouwen en groen) maar sommigen dachten dat ik doordraaide. Daarnaast veranderde de marktvraag door de crisis: energiebesparing, verduurzaming en groene gebouwen worden nu gezien als core-business. 

Lees meer »

Naar een nieuwe architectuur . . .

Groen zou beschouwd moeten worden als een gewone bouwsteen, zoals andere bouwmaterialen als hout steen, staal, beton, glas. Een bouwsteen die als een efficiënt en goedkoop middel ingezet zou kunnen worden om veel van de problemen te verzachten waar steden nu inmiddels te kampen hebben. Waterretentie, waterrecycling, klimaatbeheersing en fijnstofreductie zijn maar een paar van de vele uitdagingen waar groen een beslissende rol in kan spelen.Als ‘Bosco verticale’ (het verticale woud) in hartje Milaan gereed is, kan met recht gezegd worden dat een nieuw hoofdstuk in de relatie groen en architectuur is ingeslagen. Niet dat er geen eerdere pogingen ondernomen zijn om de kloof tussen dode architectuur en levende natuur te overbruggen of de confrontatie tussen de onverzettelijkheid van gebouwde materie en de onvoorspelbare spontaniteit en vergankelijkheid van groen en seizoen aan te gaan.

Lees meer »

Economie wordt groener, maar niet op elk vlak

In de recent verschenen publicatie ‘Green growth in the Netherlands 2012’ geeft het CBS een samenhangend overzicht van de staat van groene groei in Nederland aan de hand van 33 indicatoren. In de periode 2000-2012 ontwikkelden 18 van deze indicatoren zich in een positieve richting en 7 in een negatieve richting. Nederland scoort ten opzichte van de rest van Europa gemiddeld: minder uitstoot van broeikasgassen en minder afvalproductie, groene werkgelegenheid neemt toe, industrie en energiesector betalen relatief weinig milieubelasting.

De economische activiteiten in Nederland brengen steeds minder schade toe aan het milieu. De uitstoot van broeikasgassen, de emissie van zware metalen naar water en de totale afvalproductie zijn gedaald sinds 2000. Voor een deel hangt deze afname samen met de economische ontwikkelingen in Nederland. Vooral de afgenomen productie in de industrie leidde de laatste jaren tot minder afval, uitstoot en verontreiniging. Vergeleken met andere EU en OESO landen neemt Nederland een gemiddelde positie in op het gebied van milieu-efficiëntie.

Lees meer »

Bouwteam beste contractvorm voor verminderen faalkosten

www.bedrijfsgebouw.info

Gevraagd naar de meest succesvolle contractvorm om faalkosten te verminderen, noemt de helft van de marktpartijen uit de bouw het bouwteam. Momenteel vindt gemiddeld 40% van de projecten al plaats via deze vorm van bouwen. Voor de komende jaren verwachten de meeste marktpartijen bovendien dat dit toeneemt (blijkt uit onderzoek van BouwKennis).

Ervaring speelt een belangrijke rol bij het percentage bedrijven dat een bepaalde contractvorm wel of niet succesvol acht voor het verminderen van faalkosten. Bouwpartners heeft een uitgebreide en jarenlange ervaring met zowel het bouwteam als turn-key-bouwen.

Lees meer »

Nieuwbouw, onderhoud of restyling?

facelift, rystylingVan facelift tot complete updating?

De markt verandert: productiemethoden worden gemoderniseerd, er komen andere mensen te werken, er is meer aandacht voor duurzaamheid. De eisen die u aan uw pand stelt, veranderen ook. Redenen waarom restyling van een gebouw steeds vaker als serieuze optie bekeken wordt. Om een dergelijk complex vernieuwingsproject goed te managen is ruime ervaring en kennis op dit terrein noodzakelijk.

Lees meer »