Advisering klimaat en ventilatie door Groendak.

tegelgroenOnder een groendak hoort een goed binnenmilieu. Groendak heeft dat bereikt met het Groengrasdak.  Bij dat dak wordt met een natuurlijke ventilatie een uitstekend resultaat behaald. Redenen om de onderzoeksmethodiek ook toe te passen bij andere ruimten en gebouwen. Voor wat Groendak betreft het liefst ruimten onder een groendak.

Plan van Aanpak. Onderzoek ventilatie en binnenmilieu.

Onderzoek
Het onderzoek naar de ventilatie is opgesplitst in een aantal onderdelen:
1.  Welke eisen zijn er gesteld aan de ventilatie op grond van de toenmalige wetgeving en de bouwvergunning?
2.  Zijn er voldoende ventilatie voorzieningen, is de capaciteit voldoende?
3.  Zijn de ventilatievoorzieningen goed bruikbaar?
4.  Worden de ventilatievoorzieningen goed gebruikt?

Lees meer »