Economie wordt groener, maar niet op elk vlak

In de recent verschenen publicatie ‘Green growth in the Netherlands 2012’ geeft het CBS een samenhangend overzicht van de staat van groene groei in Nederland aan de hand van 33 indicatoren. In de periode 2000-2012 ontwikkelden 18 van deze indicatoren zich in een positieve richting en 7 in een negatieve richting. Nederland scoort ten opzichte van de rest van Europa gemiddeld: minder uitstoot van broeikasgassen en minder afvalproductie, groene werkgelegenheid neemt toe, industrie en energiesector betalen relatief weinig milieubelasting.

De economische activiteiten in Nederland brengen steeds minder schade toe aan het milieu. De uitstoot van broeikasgassen, de emissie van zware metalen naar water en de totale afvalproductie zijn gedaald sinds 2000. Voor een deel hangt deze afname samen met de economische ontwikkelingen in Nederland. Vooral de afgenomen productie in de industrie leidde de laatste jaren tot minder afval, uitstoot en verontreiniging. Vergeleken met andere EU en OESO landen neemt Nederland een gemiddelde positie in op het gebied van milieu-efficiëntie.

Lees meer »

Bouwteam beste contractvorm voor verminderen faalkosten

www.bedrijfsgebouw.info

Gevraagd naar de meest succesvolle contractvorm om faalkosten te verminderen, noemt de helft van de marktpartijen uit de bouw het bouwteam. Momenteel vindt gemiddeld 40% van de projecten al plaats via deze vorm van bouwen. Voor de komende jaren verwachten de meeste marktpartijen bovendien dat dit toeneemt (blijkt uit onderzoek van BouwKennis).

Ervaring speelt een belangrijke rol bij het percentage bedrijven dat een bepaalde contractvorm wel of niet succesvol acht voor het verminderen van faalkosten. Bouwpartners heeft een uitgebreide en jarenlange ervaring met zowel het bouwteam als turn-key-bouwen.

Lees meer »

Eerste paal Mavaro B.V. een feit

De bouw van het tweede pand op bedrijvenpark Het Klooster is officieel van start. Woensdag 14 september werd de eerste paal geslagen. Het Nieuwegeinse bedrijf Mavaro B.V. neemt eind maart 2012 intrek in het nieuwe bedrijfspand. Het bedrijf in horeca-apparatuur vestigt zich hiermee op een duurzaam bedrijventerrein waar groen ondernemen hoog in het vaandel staat. Het ontwerp, vergunningen en budgetten zijn opgesteld door Bouwpartners uit Scherpenzeel.

Wethouder Wouter Kolff van Economische Zaken en directeur Martin van Rossum van Mavaro B.V. sloegen de eerste paal de grond in. Wijnen Bouw uit Schijndel realiseert de nieuwe bedrijfsruimte bestaande uit een kantoor en bedrijfshal. De grootte van de kavel betreft 2.084 m². De officiële oplevering van het pand staat gepland op 9 maart 2012.

Het Klooster

Bedrijvenpark Het Klooster wordt de nieuwe entree voor de oostkant van Nieuwegein langs de A27. In het bedrijvenpark komen cultuurhistorie, ecologie, recreatie én duurzame bedrijvigheid samen en versterken elkaar. De gemeente geeft in totaal 75 hectares aan kavels uit. Ondernemers die interesse hebben om zich op Het Klooster te vestigen, kunnen contact opnemen met de gemeente. Meer informatie op www.nieuwegein.nl/klooster.

 

Op de foto ziet u v.l.n.r. Wouter Kolff van Economische Zaken, directeur Martin van Rossum van Mavaro B.V. en directeur Tijmen van Steenis van Wijnen Bouw

Op de foto v.l.n.r. Wouter Kolff van Economische Zaken, directeur Martin van Rossum van Mavaro B.V. 

Stijging transactievolume kantoren en bedrijfsruimte

 

De factsheets voor de kantoren- en bedrijfsruimtemarkt van Zadelhoff zijn gepubliceerd met daarin de actuele marktgegevens voor de eerste zes maanden van 2011 in de verschillende Nederlandse regio’s. “Zowel op de kantorenmarkt als de bedrijfsruimtemarkt is een stijging van de opname te zien. De leegstand op de kantorenmarkt neemt nog steeds toe, maar stijgt minder hard dan voorheen”, aldus DTZ Zadelhoff. Op de kantorenmarkt vonden de meest omvangrijke transacties plaats in Rotterdam, Eindhoven en Maastricht. Op de bedrijfsruimtemarkt wordt de top-3 van grote transacties aangevoerd door Utrecht, Bergen op Zoom en Roosendaal.

Lees meer »

Aanschaffen bedrijfspand.

nieuw kantoorU heeft een eigen bedrijf maar u zoekt nog een mooi onderkomen…..  Gaat u kopen of huren?

Het grootste voordeel van de aankoop van uw toekomstige bedrijfspand is natuurlijk kapitaalopbouw. Dat u daarnaast baas bent in uw eigen pand is natuurlijk mooi meegenomen en u bent voorlopig verzekerd van vaste maandlasten. Maar aan de andere kant gaat u natuurlijk een enorme verplichting aan. Want stel dat het niet goed blijft gaan met uw bedrijf, een gedwongen verkoop is natuurlijk niet wat u voor ogen hebt. Daarnaast bent u als ondernemer vaak privé aansprakelijk.

Een voordeel van huren is dat u flexibel bent, want wat als uw bedrijf nu meer uitbreid dan u in eerste instantie voor ogen had en u daardoor behoefte krijgt aan een groter bedrijfspand, en wat te denken van het groot onderhoud? Deze kosten zijn bij het huren voor de verhuurder. Toch kleeft hieraan ook weer een nadeel want uiteindelijk ligt de eindbeslissing hiervan ook bij de verhuurder.

Voorop staat dat u zich niet moet laten verleiden door de status van een eigen pand. Denk goed na of een kooppand ook wel het beste voor u is.

Lees meer »

Duurzaam bedrijfsgebouw in 5 jaar terugverdiend?

groenedakenOp 9/9/9, de Nationale Dag van de Duurzaamheid startte het ArchitectenConsort, tijdens een interactieve workshop, het project Duurzaam Bedrijfsgebouw.

Snel rendement
Binnen de utiliteitsbouw staan ondernemers en projectontwikkelaars op een kruispunt. Investeren in duurzame maatregelen voor nieuwbouw van bedrijfsgebouwen is zeker in deze economische recessie een lastige overweging. Te meer omdat de overheid nog geen harde eisen heeft gesteld aan de utiliteitssector. De partijen willen aantonen dat met een beperkte investering er snel rendement gehaald kan worden uit een duurzaam gebouwde bedrijfshal. De verwachting is dat de integrale aanpak en een energiezuinig ontwerp leiden tot een concept bedrijfshal met een BREEAM-score `Very Good’ en een terugverdientijd op de investeringen van slechts vijf jaar.

Lees meer »

aankoop / verkoop / huur

koop huur

Regelmatig hebben wij, van of voor onze relaties, onroerend goed te koop of te huur.

Vaak wordt door ons gezocht naar locaties voor aanpassing, verandering of ontwikkeling van bedrijfshuisvesting. Wij veranderen ook bestaand onroerend goed als beleggingsproject of om bedrijven doelmatig te huisvesten. Of het gaat om aankoop, verkoop of huur: wij zijn ook van betekenis bij de financiering van uw bedrijfsgebouw.

Goed bouwen is een zaak van overleggen: over veranderingen, uitstraling, ontwerp, voorschriften, kosten, etc. wij kunnen u ondersteunen, adviseren of het hele traject voor onze rekening en risico nemen.

In een fasegerichte aanpak kan Bouwpartners u een beeld geven van alle kosten en mogelijkheden die het gebruik van uw gebouw met zich meebrengt: van onderhoud en installaties tot schoonmaak of terreinbeheer.

Bouwpartners: van betekenis bij de duurzame verandering en aanpassing van uw nieuwe pand. Of het nu gaat om kopen, huren of leasen van een luxe kantoorpand, een bedrijfsgebouw, showroom of magazijnruimte.
Functioneel en duurzaam aanpassen? Bouwpartners reiken u de hand.

Het (her-)ontwikkelingstraject voor kantoren en bedrijfsruimten.

herontwikkelen kantoorMet (her)huisvesting en ontwikkeling zijn complexe belangen en huidige financiële lasten gemoeid. De huidige economische ontwikkelingen dwingen veel organisaties tot verhoogde efficiency. Tegelijkertijd nemen de externe en interne dynamiek toe: groei- en krimpscenario’s, fusie, verzelfstandigingen, schaalvergroting en snelle veranderingen in informatieoverdracht leiden tot moeilijk te voorspellen eisen voor de lange termijn.

Bedrijven zoeken naar maximale flexibiliteit op dit gebied. Welke functies dienen gehuisvest te worden, voor welke termijn, op welke locatie, hoe wordt deze huisvesting gefinancierd,en welke ‘exit strategie’ dient gepland te worden.

In de bedrijfsonroerendgoedmarkt sluiten bestaande vraag en aanbod niet altijd naadloos op elkaar aan. De vraag van organisaties naar huisvesting die in het geheel is afgestemd op haar processen en omgeving wordt hierdoor steeds groter. De oplossing wordt steeds vaker gezocht in het ontwikkelen van een eigen gebouw, waar alle huisvestingscriteria en behoeften in zijn verwerkt.

Hieronder wordt het (her)ontwikkelingsproces beschreven voor een organisatie zoals die door M²B wordt aangeboden.

Lees meer »

“Het gaat puur om de stenen”

effe metenNu de banken extreem terughoudend zijn, behoort het investeren met voornamelijk vreemd vermogen tot het verleden. “Beleggers in vastgoed leggen de focus nu meer op de kwaliteit van het vastgoed dan op de financieringsconstructie. Het vastgoed wordt opnieuw het domein van beleggers met eigen geld.”
Vastgoed wordt weer het domein van beleggers met eigen geld. Daarbij vormen de kwaliteit van de stenen en de locatie de basis van de vastgoedwaarde. Bij de afweging om te investeren in vastgoed komt de aandacht meer te liggen op waar die eigenlijk hoort: op de kwaliteit van het vastgoed zelf en niet op de financieringsconstructie. De echte vastgoedkenners zullen zeker kansen zien om te investeren, ook in deze roerige tijden.
Financiers zijn sinds de kredietcrisis zeer terughoudend in het verstrekken van investeringskapitaal op vastgoed. Dit ondanks de wetenschap dat vastgoedportefeuilles door de jaren heen hebben bewezen een relatief waardevaste investering te zijn. De huidige waardedalingen in het commercieel vastgoed hebben nauwelijks te maken met de kwaliteit van het vastgoed. “Tot voor kort hield men sterk rekening met een financieringshefboom bij aankoop van het vastgoed. Dit sterke hefboomeffect, waarbij geleend geld goedkoper is dan het rendement op het vastgoed, zorgde ervoor dat beleggers meer gingen betalen voor onroerend goed. Hiermee kwam er eigenlijk een extra component in de waarde, dat de afgelopen jaren uiteraard werd mee getaxeerd en nu moet worden afgewaardeerd. Het onderliggende vastgoed behoudt echter zijn intrinsieke waarde, los van de toe- of afnemende vraag van huurders.”
Het percentage van een vastgoedinvestering dat maximaal met vreemd vermogen kon worden gefinancierd, was in 2007 circa 80-90%. Dit percentage ligt nu op ongeveer de helft, als een bank überhaupt wil financieren.

Reserveert u voldoende voor onderhoud……..?

kluisOf is uw potje leeg…..?

Een belangrijke vraag voor eigenaren van gebouwen. Hoeveel moet u eigenlijk reserveren?
Over het algemeen wordt, indien er geen Meerjaren Onderhoudsplan aan ten grondslag ligt, te weinig gereserveerd voor onderhoud. Vaak worden onderhoudskosten die met vaste regelmaat terugkeren in een spreadsheet opgenomen. Jarenlang gaat het goed, totdat het moment komt dat er grote uitgaven moeten worden gedaan om bijvoorbeeld kozijnen te vervangen.

 

Sparen voor onderhoud
U kunt vrij snel antwoord krijgen op uw vraag of u voldoende reserveert voor onderhoud aan uw gebouw. De wet van de grote getallen liegt vrijwel nooit. U moet wel in overweging nemen of uw gebouw onderhoudsvriendelijk is. Woont u in een flat, dan deelt u de kosten voor het vervangen van dakbedekking met alle mensen die boven en onder u wonen. Als u in een bungalow woont, zijn de kosten geheel voor u.

De wet van de grote getallen:

0,5 tot 1 % van de marktwaarde van het object per jaar (bedrijfsgebouwen en woonruimten)
€ 1 tot € 1,50 / m2 bvo per maand (appartementen).

Gaat u reserveren op basis van de wet van de grote getallen?

Lees meer »