Bouw wacht groene golf van investeringen

Bedrijven hebben een jaarlijkse schadepost van 563 miljoen euro, omdat ze onvoldoende investeren in verplichte energiebesparende maatregelen. Dat concludeert AgentschapNL.

Met miljardeninvesteringen in het vizier kondigen minister Blok en minister Schultz aan in te grijpen. Minister Blok (wonen) heeft het er maar druk mee. Energiebesparing in de gebouwde omgeving komt in Nederland moeilijk van de grond. Politiek gezien is het energielabel voor nieuwbouw nog steeds niet afgekaart en de klimaatdoelstellingen voor 2020 raken verder uit het zicht.

Lees meer »

Duurzaam bouwen is geen illusie.

Wij laten zien dat duurzaam bouwen geen illusie is, integendeel:

– met de nieuwbouw van de Schoonderwoerd Groep in Bilthoven laten wij zien dat in ‘eigen beheer’ bouwen een moderne samenwerkingsvorm is met Bouwpartners.nu en een degelijk duurzaam gebouw levert.

 

 

 

– met de Wendelaar realiseerden wij een ronddraaiende woning met duurzame materialen in een Cradle-to-cradle mogelijkheid

(zie ook www.wendelaar.info).

 

– met 3925 en ’t Nieuwe Werken ontwikkelden wij een formule voor modern en duurzaam verhuren in een nieuw jasje

(zie ook www.3925.nl)

 

 

– met de Greenunit zijn we onderweg bij het ‘Nieuwe Werken’, er komen er meer van! Zie ook Greenunit.nl voor de filosofie en studiegewijze totstandkoming van deze groene unit.

Groen bouwen: nu bij de tijd, straks noodzaak!

Groen bouwen lijkt nu nog exotisch. Bouwpartners doen dit al jaren. Maar over twee of drie jaar bouwt iedereen groen. De bedrijven die niet meegaan in de ontwikkeling, krijgen het moeilijk. Opdrachtgevers, gemeenten of beleggers zeggen straks: we eisen een groen ontwerp. Partijen die nu al voorop lopen, hebben straks dus een voordeel. Wat nu nog hip is, is straks een noodzaak.

Glooiende bolle gebouwen, grondwater voor verwarming en daken met planten. De bouwwereld is op zoek naar het ideale groene gebouw. Niet uit idealisme, maar uit pure noodzaak. Bouwpartners is een voorloper op het gebied van groen bouwen (kijk op de sites van: De Wendelaar; Greenunit; e.d.)

Lees meer »

Stijging transactievolume kantoren en bedrijfsruimte

 

De factsheets voor de kantoren- en bedrijfsruimtemarkt van Zadelhoff zijn gepubliceerd met daarin de actuele marktgegevens voor de eerste zes maanden van 2011 in de verschillende Nederlandse regio’s. “Zowel op de kantorenmarkt als de bedrijfsruimtemarkt is een stijging van de opname te zien. De leegstand op de kantorenmarkt neemt nog steeds toe, maar stijgt minder hard dan voorheen”, aldus DTZ Zadelhoff. Op de kantorenmarkt vonden de meest omvangrijke transacties plaats in Rotterdam, Eindhoven en Maastricht. Op de bedrijfsruimtemarkt wordt de top-3 van grote transacties aangevoerd door Utrecht, Bergen op Zoom en Roosendaal.

Lees meer »

MIA/Vamil ook voor kleinschalige renovatie utiliteitsgebouwen

Voortaan komt niet alleen grootschalige nieuwbouw of renovatie van utiliteitsgebouwen in aanmerking voor MIA/Vamil maar ook kleinschalige renovatie van utiliteitsgebouwen. Net als bij de grootschalige projecten moet er wel sprake zijn van een groen certificaat.
Afhankelijk van het behaalde besparingsniveau komt het gebouw voor maximaal 37% van de investeringen in aanmerking voor fiscale MIA-aftrek en voor 75% voor willekeurige afschrijving. Als een utiliteitsgebouw is gebouwd of gerenoveerd volgens de eisen van de maatlat van Groen Financiering kan ook MIA\Vamil worden aangevraagd.

Milieuvriendelijke investeringen zoals een vegetatiedak of gevelbegroeiingssysteem, installatie voor het gebruik van regenwater, milieuvriendelijke verlichting, emissiearme verwarmingsketels, waterbesparende toiletten en infiltratiesystemen komen tevens afzonderlijk in aanmerking voor de regeling.

Bron: Currency Connect

Bedrijfsleven trekt de groene kar

Decennialang waren de rollen helder: bedrijven waren er in de eerste plaats om winst te maken, en letten daarbij op het eigen belang en de korte termijn. De overheid had daarentegen oog voor het algemeen belang en de lange termijn en stelde daarom milieuregels op, om bedrijven zo tot ‘schoon’ en verantwoord gedrag te dwingen. Maar inmiddels lijken de rollen 180 graden omgedraaid. Het bedrijfsleven trekt steeds vaker de kar als het gaat om duurzaamheid, verwijzend naar de lange termijn. En de overheid heeft steeds meer moeite om bij te benen.

“Vandaag de dag is duurzaam ondernemen steeds minder het resultaat van externe druk (overheid, maatschappelijke organisaties) en steeds meer een interne drijfveer bij ondernemingen zelf.”

Lees meer »

Bouwen voor bedrijven: een gecompliceerd proces.

kantoor en halEen praktische handleiding voor het bouwproces van bedrijfsgebouwen.

Er is naar gestreefd om de belangrijkste aspecten van het bouwen aan de orde te stellen in een kort maar duidelijk betoog met o.a. programma van eisen; plan van aanpak; locatieaspecten; fasen van het bouwproces; gebouwonderdelen; regelgeving; financiering.  De handleiding kunt u vrijblijvend raadplegen op www.bedrijfsgebouw.info .

Gemiddeld groeit een bedrijf zo om de vijf jaar uit zijn “jasje”; reden om tot aanpassing, uitbreiding of vernieuwing van de bedrijfshuisvesting over te gaan. Er wordt daarom ook heel veel gebouwd, verbouwd en bijgebouwd door het bedrijfsleven. Soms gebeurt dit met beleid, vaak ook niet.

“Bouwen voor bedrijven” wil aspirant-bouwers, ondernemers die hun bedrijfshuisvesting willen uitbreiden of vernieuwen, een beknopte handleiding bieden in het gecompliceerde en zo belangrijke bouwtraject.

Lees meer »

Aanschaffen bedrijfspand.

nieuw kantoorU heeft een eigen bedrijf maar u zoekt nog een mooi onderkomen…..  Gaat u kopen of huren?

Het grootste voordeel van de aankoop van uw toekomstige bedrijfspand is natuurlijk kapitaalopbouw. Dat u daarnaast baas bent in uw eigen pand is natuurlijk mooi meegenomen en u bent voorlopig verzekerd van vaste maandlasten. Maar aan de andere kant gaat u natuurlijk een enorme verplichting aan. Want stel dat het niet goed blijft gaan met uw bedrijf, een gedwongen verkoop is natuurlijk niet wat u voor ogen hebt. Daarnaast bent u als ondernemer vaak privé aansprakelijk.

Een voordeel van huren is dat u flexibel bent, want wat als uw bedrijf nu meer uitbreid dan u in eerste instantie voor ogen had en u daardoor behoefte krijgt aan een groter bedrijfspand, en wat te denken van het groot onderhoud? Deze kosten zijn bij het huren voor de verhuurder. Toch kleeft hieraan ook weer een nadeel want uiteindelijk ligt de eindbeslissing hiervan ook bij de verhuurder.

Voorop staat dat u zich niet moet laten verleiden door de status van een eigen pand. Denk goed na of een kooppand ook wel het beste voor u is.

Lees meer »

Vastgoedsector klaar voor verduurzaming

Tasseron NootdorpDuurzaam bouwen was een populair thema tijdens de vastgoedbeurs, zo bleek uit het grote aantal ‘groene’ lezingen en paneldiscussies tijdens het Provada Green Forum. Maar niet alleen de media-aandacht en de kwaliteit van de discussies stemden  tevreden. Nee, het belangrijkste signaal is dat de vastgoedmarkt klaar is voor een duurzame aanpak.

Nieuwe contractvormen
“Verduurzamen is geen leuke hobby, het is een keiharde must.” Aldus Hans Copier, directeur ING REIM. Deze uitspraak, maar ook andere uitspraken als “Op niet-duurzaam vastgoed moet in de toekomst worden afgeboekt.” (Jaap Gillis,CEO Redevco en voorzitter Dutch Green Building Council) en “Er is behoefte aan nieuwe contractvormen waarin ook de exploitatie van een gebouw tot uitdrukking wordt gebracht” (Kees Rezelman van CoreNet) ving ik op.

De afgelopen tijd kondigde de verschuiving naar duurzaam vastgoed zich al aan. Ondermeer het SenterNovem-project ‘Koplopers doorbreken de Circle of Blame’ toonde aan dat duurzaam bouwen de toekomst heeft. Een gevoel dat inmiddels breed wordt gedeeld, zo maakten de sprekers uit alle geledingen van de vastgoedwereld duidelijk tijdens de Provada.

Lees meer »

Open dat raam!

open raam

Bestaat het ‘zieke-gebouwen syndroom’ wel? Klachten komen eerder door stress dan gebouwen.r

Het veelbesproken sick building syndrome (sbs) heeft de verkeerde naam. Dat vinden onderzoekers van het Londense University College. Zij ondervroegen 4.052 Londense ambtenaren uit 44 gebouwen over hun werkomgeving, werkdruk en symptomen als hoofdpijn en geïr

iteerde ogen en luchtwegen. Conclusie: psychosociale factoren als werkstress en gebrek aan steun zijn veel belangrijker oorzaken van sick building-klachten dan de fysische omgeving.

Lees meer »