Een gebouw doorlichten met thermografie

Bouwpartners: deskundig en duidelijkThermografie is een niet-destructieve techniek waarbij temperaturen in beeld worden gebracht. Met een thermografische camera, kan men infrarood foto’s maken die temperatuurverschillen visualiseren (bijv. energieverliezen of koudebruggen). Deze kwalitatieve meettechniek wint de laatste jaren enorm aan populariteit omdat deze snel, doelmatig en veilig valt uit te voeren. De infrarood foto’s geven bouwpartners een schat aan informatie betreffende de energetische kwaliteit van een gebouw.

Wie analyseert?
Thermografische onderzoeken worden uitgevoerd door deskundigen die met een warmte camera en de nodige opleidingen het toestel kunnen bedienen en conclusies kunnen trekken uit de infrarood foto en de bouwkundige hoedanigheid. Bij Bouwpartners hebben wij die specialisten.

Hoe werkt een warmtecamera?
Thermografie – ideale aanvulling op de energieaudit. In tegenstelling tot het menselijk oog en gewone fotocamera’s die enkel het zichtbare licht kunnen detecteren, is een warmtecamera gevoelig voor infrarood straling, ook wel warmtestraling genoemd. De elektronica in de camera is enkel gevoelig voor de niet-zichtbare infrarood stralen. De infrarood foto’s die men verkrijgt bij het thermografische onderzoek lijken enigszins op gewone foto’s. Dit komt omdat er een voor ons zichtbare kleur digitaal wordt gekoppeld aan de temperatuur van een bepaald voorwerp. Temperatuurverschillen worden dus visueel vastgelegd in een voor ons zichtbare foto: de infrarood foto.
Warmtecamera’s hebben geen licht nodig om kwalitatieve beelden op te leveren. De warmtestralen worden radiometrisch gecapteerd wat wil zeggen dat er in een infrarood foto aan elk punt bepaalde temperatuurgegevens worden gekoppeld. Op deze manier kan men de foto’s achteraf onbeperkt digitaal bewerken om zo een optimaal interpreteerbaar warmtebeeld te verkrijgen.
De reguliere energieaudit en het thermografische onderzoek zijn perfect complementair.

De energieaudit als kwantitatieve audit
Tijdens een gewone energieaudit wordt de gebouwschil onder de loep genomen. De deskundige analyseert de opbouw van de verliesoppervlakken zoals dak, vloer en muren in de mate van het mogelijke. Als de opbouw en gebruikte materialen bekend zijn, kan de energiedeskundige tips geven om het gebouw energiezuiniger te maken door bijvoorbeeld isolatie aan te brengen in een bestaande spouwmuur. Men beschouwt de bestaande spouwmuur bij het onderzoek als een “standaard” spouwmuur. Men houdt geen rekening met eventuele bouwfouten, met isolatiemateriaal dat is versleten en dergelijke.

Thermografische onderzoek als kwalitatief onderzoek
Thermografie heeft als grote voordeel dat men de warmteverliezen effectief kan zien op een infrarood foto. Men hoeft geen ingewikkelde berekeningen te maken om te ontdekken waar men energie kan sparen. Elke gebouw is uniek en wordt ook zo beoordeeld door de warmtecamera. Na deze snelle, veilige en goedkope analysemethode kunnen gericht acties ondernomen worden die energie besparen en het leefcomfort verhogen.

Hoeveel kosten de thermografische analyses?
Een belangrijk onderdeel van de kostprijs wordt bepaald door de gebruikte warmtecamera en opnametechniek. Afhankelijk van het type opdracht wordt er een bepaalde warmtecamera gebruikt. Vermeld bij een offerte-aanvraag steeds wat u wil laten onderzoeken en waarom. Op die manier kan er een warmtecamera op uw maat worden ingezet en kunt u de kosten drukken.

Wat onderzoekt de thermograaf?
Alle zaken die invloed hebben op warmteoverdracht kunnen worden onderzocht tijdens een thermografische onderzoek.
Aanwezigheid en correcte plaatsing van isolatie
De aan- of afwezigheid en correcte plaatsing van isolatie kan vrij makkelijk worden aangetoond met behulp van een warmtecamera. Slecht geplaatste isolatie veroorzaakt vervelende tochtverschijnselen, koudebruggen en convectiestromen die allen aanleiding zullen geven tot de vorming van condensatie en schimmels.

Aanwezigheid van koudebruggen
Koudebruggen zijn plaatsen waar de isolatieschil is onderbroken. Koudebruggen zijn ten allen tijde te vermijden omdat er in de woning plaatsen kunnen ontstaan waar ongewenste oppervlaktecondensatie kan optreden met de groei van schimmels als gevolg.
Op de infrarood foto ziet men duidelijk een aftekening van de vloerplaten en lateien die zijn doorgestort tot tegen het buitenspouwblad. Dergelijke “bouwfouten” komen vaak voor en zijn dan oorzaak van vochtplekken in de woning.

Luchtdichtheid
Met een goede luchtdichtheid van de woning kan men heel wat energie besparen. Koude, ongewenste luchtinfiltraties langs spleten en kieren laten de energierekening stijgen en veroorzaken tochtverschijnselen die een aanzienlijk negatieve invloed hebben op het comfortgevoel. Een woning die bewust luchtdicht is gebouwd heeft geen “kortsluitingen” meer in de isolatie en bijgevolg wordt het risico op inwendige condensatie minimaal.
Op de infrarood foto ziet men infiltratie van koude lucht te wijten aan de slechte werking van de sluitrubbers van de deur.
Het opsporen van lekken in de waterleidingen van centrale verwarmingssystemen wordt dikwijls uitgevoerd met behulp van een thermografische camera. Men kan het lek heel nauwkeurig lokaliseren zonder voorafgaandelijk breek- en kapwerk om erna gerichte herstellingswerken aan te vatten.

Waterinfiltratie in platte daken en muren is snel in beeld gebracht op een infrarood foto.
De analyses zijn gebaseerd op de verschillen in warmtecapaciteit van water en de constructiedelen van het gebouw. Soms merkt men pas dat er een lek is als er al veel en gedurende lange tijd schade is aangericht. De bron van het lek wordt gelokaliseerd met de warmtecamera en men kan gerichte oplossingen aanbrengen.
Om een bruikbare infrarood foto te verkrijgen bij thermografie van gebouwen, dient men onderstaande zaken in acht te nemen.

Basisvereisten voor een kwalitatief onderzoek
Voldoende temperatuurverschillen
De binnen- en buitentemperatuur moet minimum 10 graden verschillen. De beste resultaten worden verkregen indien de woning gedurende meer dan drie dagen minimum 10 graden warmer staat dan de buitenomgeving. Liefst weinig of geen wind. Dit is te wijten aan de inertie van de verliesoppervlakken. Alle ruimten die moeten worden onderzocht, moeten voldoen aan de gestelde voorwaarden.
Aangepaste weersomstandigheden
Om geen vertekend beeld te krijgen op de infrarood foto bij het analyseren van een gebouw langs de buitenkant, dienen we de volgende situaties te vermijden: excessieve zon – regen – felle wind.

Voordelen van thermografische onderzoek
• Snel & eenvoudig
• Veilig
• Niet-destructief
• Korte terugverdientijd

Delen:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • email
  • Twitter

Reageer