Amsterdam kan het dak op met dakterras

penthouse_dakterrasZo kan ie wel weer! Regels zijn regels, als het gaat over bouwwerken. Maar soms worden ze toch iets te streng gehanteerd, zelfs in Amsterdam. Een dakterras dat door de gemeente op bouwhoogte en welstandseisen was afgekeurd, mag toch blijven zitten, oordeelde de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State onlangs. Jaja!

Het terras in kwestie, in hartje Amsterdam, was door de bewoners aangelegd op een schuin dak (een sheddak of zaagdak). Ze stemden de materialen af op de architectuur en zorgden ervoor dat het terras vanaf de straat niet is te zien. Zelfs de architect verklaarde dat hij het terras een bijzondere toevoeging van het daklandschap vond.

Toch oordeelde de welstandscommissie negatief, wijzend op de Amsterdamse welstandsnota. Die bepleit terughoudendheid met dakterrassen in cultuurhistorisch waardevolle gebieden, zoals bij dit bouwblok. Bovendien moeten dakterrassen op het hoogste, platte dak worden geplaatst. Dat het hier een schuin dak betrof, gaf voor de commissie de doorslag.

De bewoners lieten daarop een ‘deskundig tegenadvies’ opstellen door welstandsorganisatie MooiSticht, die in de welstandsnota een zinnetje vond dat het gemeentebesluit onderuit haalde: ‘Initiatieven die niet passen binnen deze standaardcriteria kunnen eventueel toch aan redelijke eisen van welstand voldoen. Dit vraagt echter om een gewogen oordeel door de Commissie Welstand en Monumenten’.

De Raad van State oordeelt dat het gemeentebestuur op basis hiervan opnieuw advies had moeten vragen aan de commissie, en vernietigde het besluit.

De kwestie is beschreven op de website van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit. Directeur Flip ten Cate brengt daar cases onder de aandacht waarbij uitspraken van leden van de federatie (welstands- en monumentencommissies) in een ander perspectief worden geplaatst door een zogenoemd ‘deskundig tegenadvies’.

Overigens was het terras volgens Amsterdam ook in strijd met het bestemmingsplan – het zou de maximale bouwhoogte overschrijden -, maar de Raad van State veegt ook die bewering van tafel. Volgens de afdeling kent het bestemmingsplan helemaal geen maximaal toegestane bouwhoogte voor het perceel, alleen voorschriften over de hoogte van het aantal toegestane bouwlagen. En een dakterras wordt niet als afzonderlijke bouwlaag gezien, stelde de afdeling al in een eerdere uitspraak.

Bron: binnenlandsbestuur.nl

Delen:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • email
  • Twitter

Reageer