Duurzaam in architectuur vertaald

De nieuwbouw van de Academie of Sciences in Californië, een ontwerp van Renzo Piano Building Workshop, onderscheid zich door de goede integratie in de omgeving van het Golden Gate Park in San Francisco en het op een aantrekkelijke manier beleefbaar maken van het werkveld van de Academy of Sciences.

Aansluitend bij het motto van de Academy ‘de natuur onderzoeken, verklaren en beschermen’ moest de nieuwbouw een duurzaam karakter krijgen. Naast bijzondere energie-efficiënte bij de verwarming en koeling van het gebouw is er ook veel aandacht aan de materiaalkeuze en het hergebruik van materialen van de oude gesloopte gebouwen van de Academy besteed. In het rechthoekige gebouw zijn twee grote bollen gerealiseerd, waarvan één het planetarium herbergt en de tweede een regenwoudsfeer met levende planten en dieren. Tussen de bollen bevindt zich een piazza met een glazen dak. Tussen piazza en de bollen zijn twee van de vijf aquaria gerealiseerd.

Lees meer »

Vreemde gebouwen en typische bouwwerken . . .

Vreemde gebouwen op deze wereldvreemd groendak

Vreemde gebouwen en typische bouwwerken kom je overal op deze wereld tegen. Er wordt wat gebouwd, daar kijk je van op. Ook bouwpartners dragen hieraan hun steentje bij,  enkele omschrijven zelfs dat zij uitsluitend gebouwen met een noviteit willen realiseren. Welnu, dat kan er valt nog genoeg te fantaseren en anders geeft bijgaande presentatie wel nieuwe ideen! Vreemde gebouwen op deze wereld

Met één derde van de bouwaanvragen is iets mis!

bouwvergunningMet één derde van de aanvragen voor een bouwvergunning is wel iets dat niet klopt of er worden werkzaamheden uitgevoerd waarvoor bij de gemeente in het geheel geen vergunning is aangevraagd. In het nabije verleden werd door een gemeente als Veenendaal nauwelijks aandacht besteedt aan handhaving van regelgeving, maar dat is veranderd. Sinds 2004 is de gemeente er ,,voorzichtig mee begonnen.” Dat geldt trouwens voor vrijwel alle gemeenten. Met name na de rampen in Enschede en Volendam is de gemeenten vanuit Den Haag op het hart gedrukt controles uit te voeren. Vorig jaar heeft de gemeenteraad nog aan het college laten weten dat het ‘integraal handhaven’ hoog op de agenda staat en daar zijn ook drie functionarissen voor aangenomen. Een en ander heeft te maken met de kwaliteit van de openbare ruimte en de veiligheid.

Het college behandelde recent een vijftal gevallen. Behalve iemand die aan de Kamperfoelie zonder bouwvergunning een opleidingscentrum is begonnen, werd aan de Zandstraat eveneens zonder vergunning een uitbouw aan een woning gebouwd. Tot tweemaal toe heeft de eigenaar niet gereageerd op een verzoek om een bouwvergunning aan te vragen. ,,Wij zijn bereid om akkoord te gaan”, zegt de wethouder. Zolang de vergunning niet wordt aangevraagd wordt een dwangsom opgelegd. Dat geldt ook voor het zonder vergunning bedrijven van detailhandel in een bedrijfsgebouw (opslag) en in een bedrijfsgebouw aan de Einsteinstraat (bruidsmode). Ook wordt niet ingestemd met de bouw van een zestal boxen en een woonkeet zonder vergunning. Bron Veenendaalse Krant

De nieuwe trends in bedrijfshuisvesting.

ontwerptrendsDe baksteen is terug, opdrachtgevers willen vrijwel alleen nog kantoren met flexplekken, gevels mogen weer mooi zijn en donker glas verliest het van transparant glas. Zie daar de nieuwe trends in bedrijfshuisvesting volgens de architecten Paul Wolters en Hans Leferink.

Paul  en Hans zijn twee architecten, die een belangrijk deel van hun tijd besteden aan het ontwerpen van kantoren en be­drijfspanden. De technische ont­wikkelingen gaan snel en de wen­sen van de klant veranderen mee, doordat er technisch steeds meer mogelijk is.

Neem baksteen. De populariteit er­van was jarenlang tanende, maar baksteen is bezig aan een sterke come­back. “Kijk naar een kantoor als dat van Coulisse langs de A1”, zegt Paul. “Het kan­toor is van voren en van de zijkan­ten open en heeft een bakstenen achterkant. Dat geeft een speciaal effect.”

Lees meer »