Bouw wacht groene golf van investeringen

Bedrijven hebben een jaarlijkse schadepost van 563 miljoen euro, omdat ze onvoldoende investeren in verplichte energiebesparende maatregelen. Dat concludeert AgentschapNL.

Met miljardeninvesteringen in het vizier kondigen minister Blok en minister Schultz aan in te grijpen. Minister Blok (wonen) heeft het er maar druk mee. Energiebesparing in de gebouwde omgeving komt in Nederland moeilijk van de grond. Politiek gezien is het energielabel voor nieuwbouw nog steeds niet afgekaart en de klimaatdoelstellingen voor 2020 raken verder uit het zicht.

Lees meer »

Duurzame bouwconcepten voor wie verder denkt.

Momenteel vindt er een wezenlijke verandering plaats in het denken van de mensheid over hoe we efficiënt om dienen te gaan met de bronnen die de planeet aarde ons biedt. Om de huidige levenskwaliteit op aarde te verbeteren doch in ieder geval te behouden is het essentieel om duurzame oplossingen toe te passen, waarbij voorkomen een primair sleutelwoord is. Tegelijkertijd worden individuen steeds kritischer ten aanzien van de kwaliteit van de persoonlijke leefomgeving met betrekking tot comfort en uitstraling.

Door deze ontwikkelingen neemt de behoefte aan, en daarmee de vraag naar, duurzame oplossingen en kwaliteitsproducten toe. Voor Bouwpartners betekent dit dat er sterk behoefte blijft aan nieuwbouw, renovatie en verbouw omdat de bestaande bouw niet meer voldoet aan de eisen die door verschillende betrokken partijen worden gesteld, zij zijn er klaar voor.

Veel voorkomende bouwproblemen

Wanneer u aan een verbouwing begint, weet u vaak niet wat u uzelf precies op de hals haalt. Onverwachte hindernissen komen vooral pas tijdens de verbouwing te voorschijn. Dit verhaal geeft wat voorbereiding op de problemen die op de loer kunnen liggen.

  • Het budget van de bouwkosten word vaak overschreden.

De bouwkosten voor uw verbouwing blijken bijna altijd hoger te liggen dan van te voren bedacht. Nieuwe eisen, onvoorziene uitgaven of bouwers die de het budget te rooskleurig hebben voorgespiegeld zorgen voor een stijging van de bouwkosten.

Lees meer »

The show must go on.

De lente komt eraan, het materieel kan weer gaan. Wij zijn trots op ons materieel en de brede inzetbaarheid op bouwplaatsen. En vooral in het voorjaar wanneer de keten, containers en materieel weer wordt aangevoerd naar de bouw hebben wij een vrolijk gevoel. Iedere nieuwe bouwplaatsinrichting is eigenlijk het opzetten van een nieuw circus; een nieuwe voorstelling.

Steeds weer blijft het de kunst om op tijd alle middelen op tijd op de goede plek te krijgen. Niet alleen de keetwagen, het toilet en de meterkast aanvoeren is het spel.

Lees meer »

Denken en doen wordt één. TAART.


Tot ons plezier ontvingen wij vandaag een vrolijke taart!

Voor ons was het opschrift overduidelijk: Vroom en Bouwpartners een goede combinatie.Wij kunnen dat onderstrepen, we zijn het er roerend mee eens! Inderdaad: denken en doen wordt één. We dachten aan de taart en aten hem in eens op.
De taart smaakte ons overweldigend. Jaja: de liefde gaat door de maag, ook de liefde voor Vroom! Volgend jaar maar meer fundaties maken!

. . . . . .

Bouwpersoneel krijgt vaker boete.

Als een werkgever er alles aan heeft gedaan om een veilige werkplaats te creëren dan kan het niet de fout zijn van die werkgever als er onveilig gewerkt wordt. De arbeidsinspectie komt dan ook vaker terecht uit bij de werknemer. Bouwpartners zijn het hiermee eens, in het verleden kregen zij als werkgever al eens onterecht een boete en de werknemer niets. Afgelopen jaar kregen 60 bouwvakkers in NL een boete voor de gevaarlijke situaties die zij creëerden. Het totaal van 439 boetes, betekent een stijging van bijna 20 procent t.o.v. afgelopen jaar.

Lees meer »

Bouwen voor bedrijven: een gecompliceerd proces.

kantoor en halEen praktische handleiding voor het bouwproces van bedrijfsgebouwen.

Er is naar gestreefd om de belangrijkste aspecten van het bouwen aan de orde te stellen in een kort maar duidelijk betoog met o.a. programma van eisen; plan van aanpak; locatieaspecten; fasen van het bouwproces; gebouwonderdelen; regelgeving; financiering.  De handleiding kunt u vrijblijvend raadplegen op www.bedrijfsgebouw.info .

Gemiddeld groeit een bedrijf zo om de vijf jaar uit zijn “jasje”; reden om tot aanpassing, uitbreiding of vernieuwing van de bedrijfshuisvesting over te gaan. Er wordt daarom ook heel veel gebouwd, verbouwd en bijgebouwd door het bedrijfsleven. Soms gebeurt dit met beleid, vaak ook niet.

“Bouwen voor bedrijven” wil aspirant-bouwers, ondernemers die hun bedrijfshuisvesting willen uitbreiden of vernieuwen, een beknopte handleiding bieden in het gecompliceerde en zo belangrijke bouwtraject.

Lees meer »

Bouwpartners bundelen hun krachten

bouwhelm partnersGezonde bedrijven bundelen hun krachten om u nog beter van dienst te kunnen zijn!

Door deze bundeling van de technische en commerciële slagkracht van meerdere bedrijven in één netwerkorganisatie is een bredere marktbenadering mogelijk. Met de samenwerking als Bouwpartners verwachten wij betere mogelijkheden en nieuwe kansen.

Projecten bestaan veelal uit meerdere aparte opgaven voor advies,  toelevering en bouw. Die opgaven dienen weer samengevoegd tot één doel voor de opdrachtgevers. Bouwpartners adviseren, creëren, ontwerpen, leveren en realiseren bouwrelevante producten, delen of projecten. Het zijn ondernemingen die een goede samenwerking voorop staan en daardoor hun kennis en kunde willen bundelen als partners.

Bouwpartners werken als zelfstandige ondernemingen samen en door het delen van hun specialismen winnen zij aan kracht. Advies, ontwerp, bouw en toelevering: het gehele gebied van bouw en vastgoed wordt bediend. Om de specialismen zo optimaal mogelijk met elkaar te laten functioneren is er voor gekozen om als bouwpartners nu met één naam te gaan werken:

Bouwpartners

 

Als we ten onder gaan, dan maar samen, zo lijkt het!

We doen vreemde dingen. Wat we vandaag bouwen, is morgen alweer verouderd en toch bouwen we steeds ongelooflijk star. De wereld is enorm in bewegingen toch vallen we terug op onze routines die nooit zo verlammend werken als juist nu. Daar waar de wereld snel moet veranderen, zijn we totaal niet in staat dit tempo te volgen.

Al in 2020 moeten we energieneutraal zijn en wil Nederland circa 20% van de energie duurzaam opwekken. Koplopers spreken nu al van ‘energieleverend bouwen’, maar het peloton peddelt in gezapig tempo door. Lekker veilig in de groep, in wielertermen heet dat ‘het peleton’. Je bungelt achteraan, maar je bent met velen en dat geeft een veilig gevoel. De wedstrijdleiding zwicht vaak en stelt de norm bij. De volgende dag mag je dan gewoon weer starten. Als we ten onder gaan, dan maar samen, zo lijkt het.

Lees meer »

Bouwen voor bedrijven: een gecompliceerd proces.

coulisse-5Een praktische handleiding voor het bouwproces van bedrijfsgebouwen is te vinden op de website www.bedrijfsgebouw.info: bouwen voor bedrijven.

Er is naar gestreefd om de belangrijkste aspecten van het bouwen aan de orde te stellen: met onder andere ’t programma van eisen; plan van aanpak; locatieaspecten; fasen van het bouwproces; gebouwonderdelen; regelgeving; financiering.

Het nut van deze website

Gemiddeld groeit een bedrijf zo om de vijf jaar uit zijn “jasje”; reden om tot aanpassing, uitbreiding of vernieuwing van de bedrijfshuisvesting over te gaan. Er wordt daarom ook heel veel gebouwd, verbouwd en bijgebouwd door het bedrijfsleven. Soms gebeurt dit met beleid, vaak ook niet.

“Bouwen voor bedrijven” wil aspirant-bouwers, ondernemers die hun bedrijfshuisvesting willen uitbreiden of vernieuwen, een beknopte handleiding bieden in het gecompliceerde en zo belangrijke bouwtraject.

Lees meer »