Groen bouwen: nu bij de tijd, straks noodzaak!

Groen bouwen lijkt nu nog exotisch. Bouwpartners doen dit al jaren. Maar over twee of drie jaar bouwt iedereen groen. De bedrijven die niet meegaan in de ontwikkeling, krijgen het moeilijk. Opdrachtgevers, gemeenten of beleggers zeggen straks: we eisen een groen ontwerp. Partijen die nu al voorop lopen, hebben straks dus een voordeel. Wat nu nog hip is, is straks een noodzaak.

Glooiende bolle gebouwen, grondwater voor verwarming en daken met planten. De bouwwereld is op zoek naar het ideale groene gebouw. Niet uit idealisme, maar uit pure noodzaak. Bouwpartners is een voorloper op het gebied van groen bouwen (kijk op de sites van: De Wendelaar; Greenunit; e.d.)

Lees meer »

Why is my hard disk full?

De natuur verandert met ons mee. De menselijke impact op onze planeet kan nauwelijks worden onderschat. Klimaatverandering, massa-urbanisatie, synthetische biologie – ongerepte natuur is bijna niet meer te vinden. Tegelijkertijd wordt onze technologische omgeving zo complex dat we deze als een natuur op zichzelf gaan ervaren. Hoe moeten we ons verhouden tot Next Nature? Hoe gaan we ontwerpen, bouwen en leven in deze door mensen veroorzaakte natuur? Tijdens de Next Nature Power Show wordt er een nieuwe visie op natuur geformuleerd, door de gezamenlijke presentatie en beschouwing van hedendaagse ontwikkelingen in kunst, filosofie en wetenschap. Next Nature Power Show is een combinatie van live performances, krachtige beelden en korte  inspirerende lezingen.

MIA/Vamil ook voor kleinschalige renovatie utiliteitsgebouwen

Voortaan komt niet alleen grootschalige nieuwbouw of renovatie van utiliteitsgebouwen in aanmerking voor MIA/Vamil maar ook kleinschalige renovatie van utiliteitsgebouwen. Net als bij de grootschalige projecten moet er wel sprake zijn van een groen certificaat.
Afhankelijk van het behaalde besparingsniveau komt het gebouw voor maximaal 37% van de investeringen in aanmerking voor fiscale MIA-aftrek en voor 75% voor willekeurige afschrijving. Als een utiliteitsgebouw is gebouwd of gerenoveerd volgens de eisen van de maatlat van Groen Financiering kan ook MIA\Vamil worden aangevraagd.

Milieuvriendelijke investeringen zoals een vegetatiedak of gevelbegroeiingssysteem, installatie voor het gebruik van regenwater, milieuvriendelijke verlichting, emissiearme verwarmingsketels, waterbesparende toiletten en infiltratiesystemen komen tevens afzonderlijk in aanmerking voor de regeling.

Bron: Currency Connect

’t Nieuwe Werken geeft kantoor andere functie.

Kantoor krijgt andere functie door Nieuwe Werken.

Het Nieuwe Werken wordt steeds actueler. Door de jaren heen is veel over nieuwe of andere werkplekconcepten en werkmethoden nagedacht. Natuurlijk heeft Het Nieuwe Werken impact op het aantal vierkante meters per werkplek en het aantal werkplekken. In de toekomst hebben we te maken met een ander soort kantoorgebruiker. Er is immers een nieuwe generatie werknemers die met computers en internet zijn opgegroeid.

Lees meer »

Rotterdam blijft duurzaam investeren

De gemeente Rotterdam wil met het bedrijfsleven en het Havenbedrijf minimaal 350 miljoen investeren in het groener, schoner en gezonder maken van de stad. Dat moet er volgens duurzaamheidswethouder Alexandra van Huffelen (D66) toe leiden dat Rotterdam over vier jaar de ‘duurzaamste wereldhavenstad’ is.
Volgens Van Huffelen ‘moeten er voor iedere euro die de gemeente in duurzaamheid steekt er minstens tien terugkomen in de vorm van duurzame investeringen in de haven of stad’. Het stadsbestuur steekt zelf de komende vier jaar 31 miljoen euro in duurzaamheid.

Lees meer »

Duurzaam in architectuur vertaald

De nieuwbouw van de Academie of Sciences in Californië, een ontwerp van Renzo Piano Building Workshop, onderscheid zich door de goede integratie in de omgeving van het Golden Gate Park in San Francisco en het op een aantrekkelijke manier beleefbaar maken van het werkveld van de Academy of Sciences.

Aansluitend bij het motto van de Academy ‘de natuur onderzoeken, verklaren en beschermen’ moest de nieuwbouw een duurzaam karakter krijgen. Naast bijzondere energie-efficiënte bij de verwarming en koeling van het gebouw is er ook veel aandacht aan de materiaalkeuze en het hergebruik van materialen van de oude gesloopte gebouwen van de Academy besteed. In het rechthoekige gebouw zijn twee grote bollen gerealiseerd, waarvan één het planetarium herbergt en de tweede een regenwoudsfeer met levende planten en dieren. Tussen de bollen bevindt zich een piazza met een glazen dak. Tussen piazza en de bollen zijn twee van de vijf aquaria gerealiseerd.

Lees meer »

DAKEVENT 2010: ‘Groen en water voor klimaatherstel’

Dak Event 2010 stond  in het teken van ‘groene gebouwen’.  Onder auspiciën van de Vereniging Bouwwerk Begroeners (VBB), werden er op deze dag een aantal presentaties verzorgd die de deelnemers een goed beeld gaven van de mogelijkheden om gebouwen en bouwwerken te voorzien van ‘begroeide daken en gevels’. Grad van Heck, bouwwerkbegroener bij Groendak en Bouwpartner gaf ook  een presentatie. 

Lees meer »

Als we ten onder gaan, dan maar samen, zo lijkt het!

We doen vreemde dingen. Wat we vandaag bouwen, is morgen alweer verouderd en toch bouwen we steeds ongelooflijk star. De wereld is enorm in bewegingen toch vallen we terug op onze routines die nooit zo verlammend werken als juist nu. Daar waar de wereld snel moet veranderen, zijn we totaal niet in staat dit tempo te volgen.

Al in 2020 moeten we energieneutraal zijn en wil Nederland circa 20% van de energie duurzaam opwekken. Koplopers spreken nu al van ‘energieleverend bouwen’, maar het peloton peddelt in gezapig tempo door. Lekker veilig in de groep, in wielertermen heet dat ‘het peleton’. Je bungelt achteraan, maar je bent met velen en dat geeft een veilig gevoel. De wedstrijdleiding zwicht vaak en stelt de norm bij. De volgende dag mag je dan gewoon weer starten. Als we ten onder gaan, dan maar samen, zo lijkt het.

Lees meer »

Duurzaam bedrijfsgebouw in 5 jaar terugverdiend?

groenedakenOp 9/9/9, de Nationale Dag van de Duurzaamheid startte het ArchitectenConsort, tijdens een interactieve workshop, het project Duurzaam Bedrijfsgebouw.

Snel rendement
Binnen de utiliteitsbouw staan ondernemers en projectontwikkelaars op een kruispunt. Investeren in duurzame maatregelen voor nieuwbouw van bedrijfsgebouwen is zeker in deze economische recessie een lastige overweging. Te meer omdat de overheid nog geen harde eisen heeft gesteld aan de utiliteitssector. De partijen willen aantonen dat met een beperkte investering er snel rendement gehaald kan worden uit een duurzaam gebouwde bedrijfshal. De verwachting is dat de integrale aanpak en een energiezuinig ontwerp leiden tot een concept bedrijfshal met een BREEAM-score `Very Good’ en een terugverdientijd op de investeringen van slechts vijf jaar.

Lees meer »