Rotterdam blijft duurzaam investeren

De gemeente Rotterdam wil met het bedrijfsleven en het Havenbedrijf minimaal 350 miljoen investeren in het groener, schoner en gezonder maken van de stad. Dat moet er volgens duurzaamheidswethouder Alexandra van Huffelen (D66) toe leiden dat Rotterdam over vier jaar de ‘duurzaamste wereldhavenstad’ is.
Volgens Van Huffelen ‘moeten er voor iedere euro die de gemeente in duurzaamheid steekt er minstens tien terugkomen in de vorm van duurzame investeringen in de haven of stad’. Het stadsbestuur steekt zelf de komende vier jaar 31 miljoen euro in duurzaamheid.

Daarvan worden onder meer milieuknelpunten aangepakt op het gebied van lucht en geluid en moet er efficiënter omgegaan worden met grondstoffen en energie. De stad houdt vast aan de doelstelling om de CO2-uitstoot in 2025 te hebben gehalveerd ten opzichte van 1990. Bovendien is Rotterdam dan ‘100 procent klimaatbestendig’.

Van Huffelen formuleerde deze ‘enorme uitdaging’ bij de presentatie van de begroting voor 2011. Zij gaat ‘actief invulling geven aan deze ambitie.’ Ze wil ook afspraken maken met de Rotterdamse industrie en het Havenbedrijf op het gebied van duurzaam ondernemen, energiebesparing, gebruik van restwarmte, de opwekking van duurzame energie en over het realiseren van CO2-projecten.

Bron: nieuwsblad Transport
Delen:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • email
  • Twitter

Reageer