Veel voorkomende bouwproblemen

Wanneer u aan een verbouwing begint, weet u vaak niet wat u uzelf precies op de hals haalt. Onverwachte hindernissen komen vooral pas tijdens de verbouwing te voorschijn. Dit verhaal geeft wat voorbereiding op de problemen die op de loer kunnen liggen.

  • Het budget van de bouwkosten word vaak overschreden.

De bouwkosten voor uw verbouwing blijken bijna altijd hoger te liggen dan van te voren bedacht. Nieuwe eisen, onvoorziene uitgaven of bouwers die de het budget te rooskleurig hebben voorgespiegeld zorgen voor een stijging van de bouwkosten.

Oplossing: zorg ervoor dat u altijd rekening houdt met een eventuele tegenslag. Reken in uw budget een buffer mee zodat u niet krap zit bij onverhoopte gebeurtenissen. Daarnaast is het verstandig om alvorens aan de verbouwing te beginnen, bouwadvies of professionale calculaties in te winnen. Bijvoorbeeld bij Bouwpartners.nu  Op deze manier krijgt u een beter of reeël beeld van de bouwkosten.

  • Geen aaneensluiting met het werken.

In het begin is iedereen nog positief over een verbouwing, maar naarmate de maanden verstrijken blijkt de zin om ermee verder te gaan steeds minder. Verbouwingen worden op een lager pitje gezet en later weer eens opgepakt. U loopt het risico dat, wanneer de verbouwing hervat wordt, bepaalde materialen niet meer verkrijgbaar zijn.

Oplossing: zorg voor een goede, realistische planning en bouwcoördinatie. Weet waar u aan begint. Vaak wordt er met te weinig voorbereiding begonnen aan een verbouwing, zonder dat men de gevolgen ervan overziet. Houdt ook rekening met de seizoenen, zo kunnen bepaalde werkzaamheden niet uitgevoerd worden bij vorst, of tijdens de vakantieperioden.

  • Slechte communicatie.

Bij een verbouwing zijn veel partijen betrokken. Het is van het grootste belang dat zij goed communiceren, want een slechte communicatie leidt altijd tot misverstanden. Toch gaat veel communicatie nog langs elkaar heen en worden werkzaamheden te vaak niet of nauwelijks op elkaar afgestemd.

Oplossing: blijf voortdurend met elkaar communiceren. Zorg ervoor dat er één contactpersoon is die op de hoogte is van alles wat er speelt bij de verbouwing of de bouw. Deze contactpersoon stemt de werkzaamheden op elkaar af en stelt prioriteiten. Wil u dit niet zelf doen, denk dan aan bouwmanagement en bouwpartners.nu

  • Minder kwaliteit dan gehoopt.

Soms valt de kwaliteit van het afgeleverde werk tegen. Dit komt vaak doordat er geen professionals zijn ingeschakeld of er geen controle is op het resultaat. Soms wordt er gekozen voor minder betrouwbare aannemers omdat de prijs zo scherp is, soms worden klussen zelf uitgevoerd. Sommige klussen zijn toch echt vakmanschap en moeten door een professional uit worden gevoerd.

Oplossing: zorg dat u altijd werkt met professionals die ervaring hebben in de branche. Zij weten wie er betrouwbaar is en wie zij kunnen inschakelen voor een specialistische klus. Zorg ook voor bouwmanagement dat toeziet op de geleverde kwaliteit.

  • Planning komt niet uit

Aannemers komen soms met een onrealistische of te strakke planning. Bij een onverwachte gebeurtenis als een vertraging in de levertijd van een product of ziekte van een werknemer kan de hele planning uitlopen.

Oplossing: laat een reële en betrouwbare planning maken. U kunt hiervoor bouwpartners inschakelen. Een goede planning rekent wat ruimer en houdt rekening met onvoorziene gebeurtenissen. Ook moeten werkzaamheden zo goed mogelijk op elkaar afgestemd worden.

Delen:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • email
  • Twitter

Reageer