Duurzaamheidskeurmerk voor nieuwbouw

green building councilBREEAM-NL Nieuwbouw is het is het  – voor de Nederlandse markt geldende – duurzaamheidskeurmerk voor nieuwbouw dat internationaal meetelt. Het beoordelingssysteem duurzame gebouwen zichtbaar in de markt. BREEAM staat voor Building Research Establishment Environmental Assessment Method.

“Gebouwen met een keurmerk staan vanaf nu garant voor een hogere return on investment dan niet-duurzame gebouwen”. “Het Nieuwbouwkeurmerk wordt een kenmerk van nieuwe gebouwen die de Nederlandse nationale regelgeving op het gebied van Duurzaamheid overstijgt. Publieke en private partijen die meer doen dan wettelijk is voorgeschreven, kunnen zich met een keurmerk onderscheiden van partijen die slechts de algemeen aanvaarde regelgeving als basis gebruiken.”

Verbetering
Het beoordelingssysteem dat nu is gelanceerd heeft de aanduiding Versie 1.0 meekregen. BREEAM-NL Nieuwbouw zal continu verbeteren. “De BREEAM-eisen moet sowieso blijven aansluiten op het Bouwbesluit, dat steeds strengere eisen bevat. Het is immers de bedoeling dat BREEAM-NL gebouwen beloont die de duurzaamheidseisen van de overheid overstijgen.”

Ervaringen met Versie 1.0 worden gebruikt voor Versie 2.0, die naar verwachting in de loop van 2010 verschijnt. De DGBC nodigt participanten en aangesloten Experts en Assessoren dan ook uit om te reageren: “Wij staan open voor alle positieve én negatieve reacties.”

Bestaande bouw
Naast dit keurmerk werkt de DGBC inmiddels ook aan een keurmerk voor bestaande gebouwen: BREEAM-NL Bestaande Bouw, en één voor de beoordeling van (her)ontwikkelingsgebieden: BREEAM-NL Gebied.

Verder maakt de organisatie veel werk van de bevordering van aandacht voor Duurzaamheid in het onderwijs, waarbij ze nauw samenwerkt met verschillende universiteiten en hogescholen. En achter de schermen vindt er veel plaats rondom de harmonisatie van oudere beoordelingssystemen voor de duurzaamheid van gebouwen met BREEAM-NL.

Delen:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • email
  • Twitter

Reageer