Bouwteam beste contractvorm voor verminderen faalkosten

www.bedrijfsgebouw.info

Gevraagd naar de meest succesvolle contractvorm om faalkosten te verminderen, noemt de helft van de marktpartijen uit de bouw het bouwteam. Momenteel vindt gemiddeld 40% van de projecten al plaats via deze vorm van bouwen. Voor de komende jaren verwachten de meeste marktpartijen bovendien dat dit toeneemt (blijkt uit onderzoek van BouwKennis).

Ervaring speelt een belangrijke rol bij het percentage bedrijven dat een bepaalde contractvorm wel of niet succesvol acht voor het verminderen van faalkosten. Bouwpartners heeft een uitgebreide en jarenlange ervaring met zowel het bouwteam als turn-key-bouwen. Partijen blijken in de praktijk inmiddels vaak (gemiddeld 42%) in bouwteam te werken, gevolgd door turn-key, waarmee 13% ervaring heeft.

De bouw is een complexe sector met veel verschillende partijen en deelprocessen. Juist in de afstemming van die processen gaat het regelmatig mis. Zo is er vaak te weinig aandacht voor de uitvoerbaarheid van ontwerpen en laat de voorbereiding te wensen over. Veel werken worden onvolledig voorbereid waardoor in een later stadium technische aanpassingen nodig zijn. Hierdoor ontstaan er forse faalkosten, die volgens schattingen uiteenlopen tussen 10% en soms wel 35% van de omzet. Om deze vermijdbare kosten terug te dringen, moet het gefaseerde karakter van het bouwproces doorbroken worden. Een mogelijke manier hiervoor is het werken met een contractvorm, zoals bouwteam of Turn-key. Deze bieden elk specifieke voordelen die bijdragen aan het terugdringen en voorkomen van faalkosten.

Bouwteam meest effectief
Op de vraag welke contractvorm marktpartijen het meest succesvol achten bij het verminderen van faalkosten, noemt bijna de helft het bouwteam. Een bouwteam verenigt een aantal partijen in een vroeg stadium van de bouw die vanuit hun specifieke deskundigheid regelmatig overleggen. Het doel hiervan is ontwerp en realisatie van een bouwproject sneller en vooral beter te laten verlopen, onder andere doordat partijen van elkaar leren. Grofweg 5% van de marktpartijen wijst op Turn-key bouwen als meest succesvolle contractvorm. Gemiddeld één op de tien partijen geeft aan dat geen enkele contractvorm kan bijdragen aan het verminderen van faalkosten.

Ervaring, of een gebrek hieraan, speelt vanzelfsprekend een belangrijke rol bij het percentage bedrijven dat een bepaalde contractvorm wel of niet succesvol acht voor het verminderen van faalkosten. Partijen blijken in de praktijk inmiddels vaak (gemiddeld 42%) in bouwteam te werken, gevolgd door turn-key, waarmee 13% ervaring heeft.

5% van de marktpartijen noemt Turn-key of DBM als meest succesvolle contractvorm
56% van de hoofdaannemers B&U verwacht meer bouwprojecten via bouwteam.

Bron: bouwkennis.nl

Delen:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • email
  • Twitter

Reageer