Bouwen voor bedrijven: een gecompliceerd proces.

coulisse-5Een praktische handleiding voor het bouwproces van bedrijfsgebouwen is te vinden op de website www.bedrijfsgebouw.info: bouwen voor bedrijven.

Er is naar gestreefd om de belangrijkste aspecten van het bouwen aan de orde te stellen: met onder andere ’t programma van eisen; plan van aanpak; locatieaspecten; fasen van het bouwproces; gebouwonderdelen; regelgeving; financiering.

Het nut van deze website

Gemiddeld groeit een bedrijf zo om de vijf jaar uit zijn “jasje”; reden om tot aanpassing, uitbreiding of vernieuwing van de bedrijfshuisvesting over te gaan. Er wordt daarom ook heel veel gebouwd, verbouwd en bijgebouwd door het bedrijfsleven. Soms gebeurt dit met beleid, vaak ook niet.

“Bouwen voor bedrijven” wil aspirant-bouwers, ondernemers die hun bedrijfshuisvesting willen uitbreiden of vernieuwen, een beknopte handleiding bieden in het gecompliceerde en zo belangrijke bouwtraject.

Veel aandacht wordt daarbij vooral gegeven aan de gebouwbepalende beslissingen, die de ondernemer welbewust en op het juiste moment moet nemen om te bereiken dat het gebouw later aan de verwachtingen voldoet.

Compleetheid wordt niet voorgesteld. Wel is er naar gestreefd om de belangrijkste aspecten van het bouwen aan de orde te stellen. Achtereenvolgens zijn dit:

  • het programma van eisen (wat wil men bouwen?);
  • het plan van aanpak (hoe wil men bouwen?);
  • aspecten van de locatie (waar wil men bouwen?);
  • de fasen van het bouwproces;
  • de belangrijkste onderdelen van het gebouw;
  • de verschillende mogelijkheden tot financiering van het gebouw.

Bij alle bovengenoemde aspecten kunnen bouwpartners u van dienst zijn. Naar uw wensen per fase, als deelopdracht of voor een totaalplan. Door de flexibele keuzemogelijkheden bij de bouwpartners wordt daarmee uw behoefte doelmatig afgestemd op de realisatie van uw project.

Delen:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • email
  • Twitter

Reageer