Bouwbesluit verplicht aparte inzameling verlichting.

 

Bouw- en sloopbedrijven zijn verplicht armaturen en lampen te verwijderen en apart te houden bij sloop en renovatie. Dit staat in het aangepaste Bouwbesluit, dat onlangs is ingegaan. Duurzame verlichting, vaak chemisch afval, moet officieel al apart moet worden afgegeven.

Volgens Stichting LightRec, in Nederland opdrachtgever voor de inzameling en recycling van energiezuinige verlichting, belanden lampen en armaturen nu nog te vaak bij het sloopafval. Wanneer armaturen en lampen bij het restafval terechtkomen, kunnen ze niet optimaal worden gerecycled. Dit terwijl energiezuinige verlichting voor meer dan 90% kan worden hergebruikt.

 

Kwaliteitsslag

Nieuwe regelgeving verplicht alle afvalverwerkers om per 1 juli 2015 gecertificeerd te zijn en de aangenomen hoeveelheden te registreren. Dit houdt in dat alle verwerkers van elektrisch afval en lampen aan dezelfde minimale kwaliteitseisen moeten voldoen. Ook oud-ijzerhandelaren, waaraan veel sloopbedrijven hun oude armaturen nu nog afstaan, moeten hun armaturen dan afgeven aan een gecertificeerde verwerker. Dit vergroot de kans dat lampen en armaturen op de juiste manier worden verwerkt.

Duurzaamheid

Duurzaamheidsbeleid is van grote invloed op de corporate doelstellingen van een organisatie. En duurzaamheid kan dan breed worden geïnterpreteerd. Het gaat van het hergebruik van materialen (het Cradle to Cradle-principe) tot energiezuinig beleid en het betreft het duurzaam bouwen en beheren van gebouwen. De moraal is dat we zuinig moeten zijn op de wereld waarin we met elkaar leven. Hoewel het Nederlandse bedrijfsleven wereldwijd vooruitstrevend is met het voeren van duurzaamheidsbeleid, valt er nog veel te winnen.

Bron: fmm.nl

Delen:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • email
  • Twitter

Reageer