hoe een duurzaam huis woont!

openen-deuren Nationale Duurzame Huizen Route

Er is een grote hoeveelheid digitale informatie over duurzaam wonen te vinden maar hoe woont het nu? Steeds meer mensen ontdekken de Nationale Duurzame Huizen Route en gaan op pad om bij anderen thuis hun ervaringen te horen. Op zaterdag 5 en 12 november 2016 is het weer zover. In heel Nederland stellen huiseigenaren van duurzame woningen hun huis open en vertellen hoe het woont in een duurzaam huis.

In het woud van verduurzaming en energiebesparende maatregelen is het lastig om helder te krijgen wat een goede en betaalbare oplossing voor de eigen woning is. Het bezoek aan woningen en de ervaringen van anderen helpen bij het oriëntatieproces. Door de diversiteit van de woningen en soorten maatregelen kunnen huiseigenaren tijdens de Duurzame Huizen Route heel gericht op pad om informatie op te doen. Naast wat er allemaal goed gelukt is, is ook leerzaam om te horen wat er anders of beter had gekund.

Van bezorgdheid naar sport

Veel openstellers hebben een heel proces achter de rug of zijn nog volop bezig met het verduurzamen en energiezuinig maken van hun woning. De huiselijke sfeer maakt dat er leuke gesprekken ontstaan waarbij er alle ruimte is om vragen te stellen: Wel of geen spouwmuurisolatie? Hoe bevalt gasloos wonen? En hoeveel geluid maakt jullie warmtepomp? Huiseigenaren die zich oriënteren hebben honderd en één vragen die ze graag eens willen stellen. Dat kan bij gastvrije mensen zoals bij deze enthousiaste huiseigenaren in heel Nederland.

zie: www.duurzamehuizenroute.nl

AMSTERDAM KAN HET DAK OP MET DAKTERRAS

penthouse_dakterrasZo kan ie wel weer! Regels zijn regels, als het gaat over bouwwerken. Maar soms worden ze toch iets te streng gehanteerd, zelfs in Amsterdam. Een dakterras dat door de gemeente op bouwhoogte en welstandseisen was afgekeurd, mag toch blijven zitten, oordeelde de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State onlangs. Jaja!

Het terras in kwestie, in hartje Amsterdam, was door de bewoners aangelegd op een schuin dak (een sheddak of zaagdak). Ze stemden de materialen af op de architectuur en zorgden ervoor dat het terras vanaf de straat niet is te zien. Zelfs de architect verklaarde dat hij het terras een bijzondere toevoeging van het daklandschap vond.

Toch oordeelde de welstandscommissie negatief, wijzend op de Amsterdamse welstandsnota. Die bepleit terughoudendheid met dakterrassen in cultuurhistorisch waardevolle gebieden, zoals bij dit bouwblok. Bovendien moeten dakterrassen op het hoogste, platte dak worden geplaatst. Dat het hier een schuin dak betrof, gaf voor de commissie de doorslag.

De bewoners lieten daarop een ‘deskundig tegenadvies’ opstellen door welstandsorganisatie MooiSticht, die in de welstandsnota een zinnetje vond dat het gemeentebesluit onderuit haalde: ‘Initiatieven die niet passen binnen deze standaardcriteria kunnen eventueel toch aan redelijke eisen van welstand voldoen. Dit vraagt echter om een gewogen oordeel door de Commissie Welstand en Monumenten’.

De Raad van State oordeelt dat het gemeentebestuur op basis hiervan opnieuw advies had moeten vragen aan de commissie, en vernietigde het besluit.

De kwestie is beschreven op de website van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit. Directeur Flip ten Cate brengt daar cases onder de aandacht waarbij uitspraken van leden van de federatie (welstands- en monumentencommissies) in een ander perspectief worden geplaatst door een zogenoemd ‘deskundig tegenadvies’.

Overigens was het terras volgens Amsterdam ook in strijd met het bestemmingsplan – het zou de maximale bouwhoogte overschrijden -, maar de Raad van State veegt ook die bewering van tafel. Volgens de afdeling kent het bestemmingsplan helemaal geen maximaal toegestane bouwhoogte voor het perceel, alleen voorschriften over de hoogte van het aantal toegestane bouwlagen. En een dakterras wordt niet als afzonderlijke bouwlaag gezien, stelde de afdeling al in een eerdere uitspraak.

Bron: binnenlandsbestuur.nl

Bedrijven investeren ± 5 miljard in energie / milieu

dachbegrünung-grüne-wiesen

Nederlandse bedrijven investeerden bijna € 5 miljard in energiezuinige maatregelen en milieuvriendelijke technieken. Dit blijkt uit de jaarverslagen over 2015 van de fiscale regelingen Milieu investeringsaftrek\Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (MIA\Vamil) en de Energie-investeringsaftrek (EIA).

De investeringen zijn een miljard meer dan het voorgaande jaar.

Groene technieken

Bedrijven die van MIA\Vamil gebruik maakten, investeerden ruim € 3 miljard in groene technieken zoals circulaire en biobased economy, bouw, mobiliteit en voedselproductie. Alliander was één van die bedrijven. Dit netwerkbedrijf realiseerde in 2015 nieuwe huisvesting in Duiven. Circulair bouwen, Het Nieuwe Werken en energieneutraliteit waren belangrijke uitgangspunten bij het ontwerp.

Ahold supermarkten en LED-verlichting

Bij de EIA kwamen 14.234 aanvragen binnen. Er werd hiermee voor € 1.368 miljoen aan energiezuinige investeringen gedaan. De gerealiseerde maatregelen zorgen voor een energiebesparing van 722 miljoen m3 aan aardgas. Dit komt overeen met een CO2-reductie van circa 1.280 kiloton per jaar. Dit staat gelijk aan de uitstoot van circa 450.000 huishoudens.

In 2015 investeerden veel bedrijven in duurzame LED-verlichtingssystemen. Ook Ahold investeerde fors in LED-verlichting – met name in de supermarkten. Met ingang van 2016 is het aftrekpercentage voor de EIA substantieel verhoogd van 41,5% naar 58%, waardoor investeringen in energiebesparing nog verder zullen worden bevorderd.

MIA\Vamil en EIA is er voor innovatieve investeringen die zich zonder het fiscale voordeel niet snel terug verdienen. Met de regelingen willen respectievelijk het ministerie van Infrastructuur en Milieu en het ministerie van Economische Zaken in samenwerking met het ministerie van Financiën een impuls geven aan milieu-innovatie, energiebesparing en duurzame economische groei.

Natuur op kantoor

Natuur op kantoor zorgt voor meer welzijn, productiviteit en creativiteit.

Werkplekken met natuurlijke elementen zorgen voor 15 % meer welzijn, 15 % hogere creativiteit en 6 %  zorgt voor een hogere productiviteit.  Dat blijkt uit onderzoek onder 7600 kantoormedewerkers uit 16 landen.

Bijna de helft van de respondenten (47%) geeft aan geen natuurlijk daglicht op hun werkplek te hebben en bijna 58 % heeft géén planten. Als het gaat over productiviteit geeft 39 % van de ondervraagden de voorkeur aan een eigen kantoorruimte, terwijl 36 % van de ondervraagden zich productiever voelt in een open kantoorruimte. Lees verder..

Duurzaam bouwen en guerrilla tuinieren!

Op zaterdag 27 juni a.s. openen duurzame ondernemers in heel Nederland hun deuren tijdens de Hart-Hoofddag. In Scherpenzeel kunnen bezoekers van 10.30 uur tot 14.00 uur meemaken wat ‘duurzaam bouwen’ omvat, zien wat ‘groene daken’ zijn en ‘guerilla tuinieren’ leren.

Om 11 uur start een presentatie over “duurzaam zijn vereist omdenken”: het terrein en de gebouwen zijn voorzien van alle duurzame middelen, maar hoe ga je hier als gebruikers mee om? Op het terrein en daken ziet u allerlei verborgen duurzame bouwtoepassingen en groene daken.

Met een presentatie over groene daken van Groendak krijgt u tips en adviezen hoe u zelf een groen dak kunt (laten) maken. Tijdens en tussendoor kunnen kinderen potjes vullen met zaadjes of plantjes; of je kunt bijenblokken maken. Voor guerrilla tuinieren kan je zelf zaadbommen maken. Deze activiteiten zijn ook voor de oudere jongeren en jongere ouderen zeker boeiend. Lees verder..

Een dag speciaal voor u!

Triodos Hart-Hoofddag – zaterdag 27 juni 2015
Kom ook kijken en beleven. Tijdens de Hart-Hoofddag kunt u bij ons zien wat wij met Triodos geld doen, hoe gaan wij om met geld, onsze eigen visie en maatschappelijk verantwoord ondernemen? Kom.

Wij doen mee en kijken ernaar uit u in Scherpenzeel te verwelkomen.

Meld u zich aan? www.triodos.nl/hart-hoofddag.

Energie-neutraal bouwen in Overijssel = subsidie

De provincie Overijssel wil energiebesparing en energieopwekking voor de gebouwde omgeving stimuleren, daarom is er ook in 2015 weer subsidie beschikbaar.

Renovatie of nieuwbouw utiliteitspand
De renovatie of nieuwbouw van een utiliteitspand, zoals een multifunctionele accommodatie of een school/sporthal komt in aanmerking. Voor de nieuwbouw van utiliteitsgebouwen moet ten minste een 25% lagere EPC behaald worden. Voor de renovatie geldt dat er minimaal een energieprestatie van label A++ of 4 labelstappen gemaakt moet worden. Lees verder..

Hoogste GPR voor de duurzame Verandering

GPRcertificaat_8,6

GPRcertificaat_8,6

 

In 2014 voerden wij de verandering door op ons bedrijfsterrein. Bijzonder Excellent werd een verduurzamingsslag doorgevoerd. Met zo’n beoordeling door een onafhankelijke keuringsorganisatie (Zienergie / Subvention) zijn wij bijzonder gecomplimenteerd.

Meer punten als bij deze verduurzaming kunnen door niemand worden behaald.

 

 

 

 

 

 

 

KNX: the easy way

Wij houden graag de controle over onze gebouwen en veiligheid en willen we dat ons het liefst zo gemakkelijk mogelijk maken. De techniek draagt zijn steentje hieraan bij. Zo zijn er tegenwoordig verschillende mogelijkheden om via internet meerdere apparaten, producten en functies te bedienen.

Ons nieuwe gebouw is zo ingericht, dat het volledig tegemoet komt aan al de wensen op het gebied van comfort en veiligheid. De basis daarvoor is de internationale KNX standaard. Een ‘standaard’ is een document met erkende afspraken en specificaties of criteria over een product of een methode. KNX is een open standaard: iedere fabrikant is vrij in staat zijn producten daarop aan te laten sluiten en met elkaar te combineren. Dit begint met verlichting en loopt bijvoorbeeld via zonwering, klimaatsturing, brand- en alarmmeldingen, naar multi-room audio én video met besturing op afstand. De mogelijkheden zijn in principe onbeperkt. Lees verder..

Cradle to Cradle: get inspired

Wij denken graag in de toekomst. Zo is er met de bouw van ons jongste bedrijfsgebouw rekening gehouden met mogelijke toekomstige aanpassingen en is er besloten om gebruik te maken van cradle-to-cradle materialen. Een voorbeeld hiervan zijn de binnenwanden, die bestaan uit Gyproc gipsplaten. De helft ervan is hergebruikt materiaal. Of de verlaagde plafondplaten van Armstrong, ook gemaakt van 50 % hergebruikt materiaal.

Het cradle-to-cradle principe geeft een nieuwe kijk op duurzaam ontwerpen. Lees verder..